skip to Main Content

Aanvraag indienen bij de Thomas Scheltus Stichting

Ontstaan en doelgroep

De Thomas Scheltus Stichting is aan het eind van 19e eeuw ontstaan uit de nalatenschap van Carel Scheltus en Cornelia Scheltus, weduwe van C.C.Thomas. Er werd een “Dameshuis” opgericht voor ongehuwde protestantse vrouwen vanaf 45 jaar.

Het Dameshuis sloot in 1977, de Thomas Scheltus Stichting werd een vermogensfonds.

Het komt nog steeds voor dat alleenstaande vrouwen vanaf 45 jaar het financieel moeilijk hebben, de laatste jaren in toenemende mate. De Thomas Scheltus Stichting geeft uitvoering aan de doelstelling van de oprichters door individuele hulpverlening en door financiële bijdragen aan protestantschristelijke instellingen voor ouderenzorg en organisaties die zich richten op sociaal culturele en/of recreatieve activiteiten voor ouderen. Op basis van onze statuten dienen onze bijdragen direct of indirect ten goede te komen aan alleenstaande protestants betrokken vrouwen van 45 jaar en ouder, woonachtig in Amersfoort.

Individuele hulpverlening

 • Aanvragen kunnen ingediend worden door diaconieën, maatschappelijk werkenden van instellingen, buurtteams en vergelijkbare instellingen
 • Criteria zijn:
  • Aanvraag bestemd voor alleenstaande vrouw van 45 jaar of ouder, woonachtig in de gemeente Amersfoort
  • Protestants, betrokken of lidmaat
  • Er zijn geen andere mogelijkheden voor betreffende aanvraag
  • Het betreft geen aanvraag voor sanering schulden
 • Aanvraag per mail naar secretarispenningmeester thomasscheltus@kpnmail.nl met daarin:
  • Informatie over de aanvragende organisatie en contactpersoon
  • Geanonimiseerde informatie van persoon waarvoor aanvraag gedaan wordt waaruit blijkt dat aan de criteria voldaan wordt
  • Onderbouwing van de aanvraag
  • De gevraagde bijdrage
  • Indien aanvraag bij meerdere instanties gedaan is dit vermelden

Bijdragen aan instellingen

 • Aanvragen kunnen gedaan worden door alle instellingen die menen dat ze een aanvraag doen die de doelgroep van de Thomas Scheltus Stichting ten goede komt.
 • Aanvraag per mail naar secretarispenningmeester thomasscheltus@kpnmail.nl met daarin:
  • Informatie over de aanvragende organisatie en contactpersoon
  • Omschrijving van de activiteit, zo mogelijk aangevuld met begroting en dekkingsplan
  • Onderbouwing van de aanvraag en de wijze waarop de doelgroep ten goede komt
  • De gevraagde bijdrage
  • Indien aanvraag bij meerdere instanties gedaan is dit tevens vermelden

Behandeling aanvragen

 • Bij de ontvangst van de aanvraag beoordeelt de secretaris-penningmeester of aanvullende informatie nodig.
 • Indien direct blijkt dat de aanvraag niet aan de criteria voldoet wordt deze niet in behandeling gekomen.
 • Indien de aanvraag in behandeling wordt genomen zal het bestuur er naar streven om binnen 4 weken uitsluitsel te geven.
 • In vakantieperiodes kan de doorlooptijd langer zijn
Back To Top