skip to Main Content

Doelstelling

De Thomas Scheltus stichting, voorheen Het Dameshuis, heeft ten doel het verstrekken van financiële hulp aan alleenstaande dames van protestants-christelijke levensovertuiging boven de leeftijd van 45 jaar. De stichting wil daarmee voorzien in directe levensbehoeften, materiële en immateriële, indien deze hulp op andere wijzen niet geboden kan worden.

Tevens geeft de Thomas Scheltus stichting financiële bijdragen aan bejaardencentra, instellingen of verenigingen, op protestants-christelijke grondslag.
Beide laatst bedoelde ook werkzaam in de bejaardenzorg, ten behoeve van sociale-, culturele- en/of recreatieve doeleinden.

Back To Top