skip to Main Content

Over ANBI

De Thomas Scheltus stichting, voorheen Het Dameshuis, kreeg van de belastingdienst de ANBI-status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Bevorderende Instelling’. Een gift aan de Thomas Scheltus stichting is daardoor aftrekbaar voor de belastingen en de Thomas Scheltus stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor ontvangen erfenissen en schenkingen. Voor de aftrekbaarheid en de vrijstelling gelden de regels van de belastingdienst. Conform de ANBI-reglementen moet de Thomas Scheltus stichting een aantal gegevens openbaar maken via een internetsite. Voor zover het zaken betreft die niet op een ander deel van de site staan treft u de onderwerpen hieronder aan.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding in geld noch in natura. Dit met uitzondering van de secretaris/penningmeester. Die ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding ter grootte van de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding in geld noch in natura. Dit met uitzondering van de secretaris/penningmeester. Die ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding ter grootte van de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

Financiële verantwoording

Het bestuur houdt de uitvoering van het beleid nauwkeurig in het oog. Ook de controle op het beheer van het vermogen, is een bestuurlijke aangelegenheid. Het bestuur laat jaarlijks een accountantsonderzoek verrichten door een erkende accountant. De rapportage wordt besproken in een bestuursvergadering.ng.

Back To Top