Ga naar hoofdinhoud

Thomas Scheltus

Stichting

Financiële hulp bieden aan alleenstaande vrouwen van protestantse huize uit Amersfoort van 45 jaar en ouder met beperkte financiële mogelijkheden. Dat is waar de Thomas Scheltus Stichting, voorheen Het Dameshuis, sinds de jaren 80 van de vorige eeuw voor staat.

Financiële steun voor
alleenstaande dames

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen in financiële problemen komen. De Thomas Scheltus Stichting is opgericht om hulp te bieden aan vrouwen voor een directe levensbehoefte (zowel materieel als immaterieel) waar op geen andere manier hulp voor beschikbaar is. Om in aanmerking te komen voor die hulp moet wel aan een aantal criteria worden voldaan. De Stichting kan daar niet vanaf wijken omdat die criteria in de statuten staan:

  • Alleenstaande vrouw
  • Woonachtig in de gemeente Amersfoort
  • 45 jaar of ouder
  • Protestants
  • Minimuminkomen, veelal bijstand of AOW
Voorbeelden

Financiële bijdrage aan
instellingen en organisaties

Ook protestants christelijke instellingen voor ouderenzorg en organisaties die zich richten op sociaal culturele en/of recreatieve activiteiten voor ouderen kunnen een aanvraag doen voor een geldelijke bijdrage. De statuten van de Stichting schrijven wel voor dat die bijdrage dan direct of indirect ten goed moet komen aan alleenstaande vrouwen die voldoen aan dezelfde criteria als hierboven.

Aanvraag indienen