Ga naar hoofdinhoud

De Thomas Scheltus Stichting is een vermogensfonds. Het vermogen is voor het grootste deel belegd in effecten. Uit de opbrengst deelt de Stichting naar behoefte uit. Als de opbrengst na aftrek van de lasten ontoereikend is, teert de Stichting in op het vermogen. Uiteraard kan het ook voorkomen dat er geld overblijft. In dat geval wordt het bedrag aan het vermogen toegevoegd.

Financiële verantwoording

Het bestuur houdt de uitvoering van het beleid nauwkeurig in het oog. Ook de controle op het beheer van het vermogen, is een bestuurlijke aangelegenheid. Het bestuur laat jaarlijks een accountantsonderzoek verrichten door een erkende accountant. De rapportage wordt besproken in een bestuursvergadering.

Download hier het financiële jaarverslag over 2022.
Download hier het financiële jaarverslag over 2021
Download hier het financiële jaarverslag over 2020.
Download hier het financiële jaarverslag over 2019.
Download hier het financiële jaarverslag over 2018.
Download hier het financiële jaarverslag over 2017.
Download hier het financiële jaarverslag over 2016.
Download hier het financiële jaarverslag over 2015.
Download hier het financiële jaarverslag over 2014.

De Stichting heeft de ANBI-status

De Thomas Scheltus Stichting kreeg van de Belastingdienst de ANBI-status. Dat betekent dat een gift aan de Thomas Scheltus Stichting aftrekbaar is voor de belastingen. De Thomas Scheltus Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor ontvangen erfenissen en schenkingen. Voor de aftrekbaarheid en de vrijstelling gelden de regels van de Belastingdienst. Volgens de ANBI-reglementen moet de Thomas Scheltus Stichting een aantal gegevens openbaar maken via de website. Lees meer over het beleid van de Stichting.

Meer informatie over de ANBI-status vindt u hier.

De Belastingdienst hanteert deze regels voor schenkingen.

Het RSIN/Fiscaal nummer ANBI van de Thomas Scheltus Stichting: 805270474
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 41188716