Ga naar hoofdinhoud

Beheer

De Stichting gaat zorgvuldig om met het vermogen. De bank beheert het grootste deel van het vermogen door beleggingen. Daarbij kiezen wij voor een defensief of matig defensief risicoprofiel. Een beperkt deel van het vermogen staat op een spaarrekening.

Administratie

Eén bestuurslid is gekozen als secretaris/penningmeester. Deze persoon ontvangt de aanvragen, deelt die met het bestuur en verzorgt de (financiële) afhandeling. Elk jaar is er controle van de boekhouding door een accountant die een accountantsverslag opstelt. Het bestuur moet het verslag goedkeuren.

Kosten en beloningsbeleid

De kosten die de Stichting maakt, zijn de gebruikelijke bestuurskosten, de administratiekosten en de kosten voor het beheer en de instandhouding van het vermogen. Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding in geld of in natura.

Uitkering in de vorm van financiële steun

Het bestuur beoordeelt verzoeken om financiële steun en beslist of de aanvraag wel of niet wordt toegewezen. Er is geen limiet aan het totaal dat jaarlijks beschikbaar is. Ondanks de wens het vermogen in stand te houden, wordt als dat nodig is op het vermogen ingeteerd.

Privacybeleid

De Thomas Scheltus Stichting vraagt zo min mogelijk gegevens. We hebben contactgegevens nodig van de instantie die een aanvraag bij ons doet. Bij goedkeuring van de aanvraag hebben we gegevens nodig voor het overmaken van de toegezegde bijdrage. Bij aanvragen voor individuele hulpverlening willen we zo min mogelijk privacy gevoelige informatie voor de mogelijke begunstigde van de aanvraag ontvangen. De Thomas Scheltus Stichting bewaart de persoonlijke gegevens van de aanvragen niet.

Beleid vastgesteld op 11 april 2018