Ga naar hoofdinhoud

De Thomas Scheltus Stichting biedt financiële hulp aan als de aanvraag voldoet aan de doelstellingen die in de statuten van de Stichting staan. Dat doet de Stichting door individuele hulpverlening én door financiële bijdragen aan bepaalde instellingen en organisaties.

Aanvraag voor individuele hulpverlening

Diaconieën en maatschappelijk werkenden van instellingen, buurtteams en vergelijkbare organisaties kunnen een aanvraag doen voor individuele hulpverlening. De aanvragen moeten voorzien in een directe levensbehoefte (zowel materieel als immaterieel) waar op geen andere manier hulp voor beschikbaar is. Schuldfinanciering valt hier niet onder. In de statuten van de Stichting staan verder de volgende criteria voor hulp:

 • Alleenstaande vrouw
 • Woonachtig in de gemeente Amersfoort
 • 45 jaar of ouder
 • Protestants
 • Minimuminkomen, veelal bijstand of AOW

Hoe vraagt u de financiële bijdrage voor vrouwen aan?

Stuur een e-mail naar thomasscheltus@kpnmail.nl met daarin:

 • Omschrijving waarvoor een bijdrage wordt gevraagd + het concrete bedrag
 • Geanonimiseerde informatie over de persoon waarvoor de aanvraag gedaan wordt (voldoet de persoon aan de criteria van de stichting?)
 • Onderbouwing van de aanvraag
 • Als de aanvraag op meerdere plekken wordt gedaan, dit ook graag vermelden

Geldelijke bijdragen aan instellingen

Protestantschristelijke instellingen voor ouderenzorg en organisaties die zich richten op sociaal culturele en/of recreatieve activiteiten voor ouderen kunnen ook een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. De statuten van de Stichting schrijven wel voor dat die bijdrage dan direct of indirect ten goed moet komen aan alleenstaande vrouwen die voldoen aan dezelfde criteria als hierboven.

Hoe vraagt u de financiële ondersteuning voor instellingen aan?

Stuur een e-mail naar thomasscheltus@kpnmail.nl met daarin:

 • Informatie over de aanvragende organisatie en de naam van een contactpersoon
 • Omschrijving van de activiteit, aangevuld met een begroting
 • Het bedrag dat gevraagd wordt
 • Onderbouwing van de aanvraag en hoe het de doelgroep ten goede komt
 • Als de aanvraag op meerdere plekken wordt gedaan, dit ook graag vermelden

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • De secretaris-penningmeester beoordeelt of uw aanvraag aan de criteria voldoet en vraagt eventueel aanvullende informatie
 • Als uw aanvraag aan de criteria voldoet, bespreekt het bestuur de aanvraag
 • U hoort binnen 4 weken of het bestuur uw aanvraag voor een geldelijke bijdrage toekent