Ga naar hoofdinhoud

De Thomas Scheltus Stichting is een voortzetting van Het Dameshuis. Dat Dameshuis is ontstaan aan het eind van de 19de eeuw, overeenkomstig de wilsbeschikking van Cornelia Thomas-Scheltus en Carel Scheltus Isaäcszoon (beiden overleden in juni 1894, 2 dagen na elkaar). De statuten van de Thomas Scheltus Stichting zijn op 5 november 1987 vastgelegd in een notariële akte. Het bestuur van de Stichting bestaat uit 6 mensen.

Doelstelling volgens de statuten

  1. Het verstrekken van financiële hulp aan alleenstaande dames van protestants-christelijke levensovertuiging boven de leeftijd van 45 jaar, om te voorzien in directe levensbehoefte – materiële dan wel immateriële – indien deze hulp niet op andere wijze kan worden geboden.
  2. Het geven van financiële bijdragen aan bejaardencentra en instellingen of verenigingen op protestant-christelijke grondslag. Beide laatstbedoelde ook werkzaam in de bejaardenzorg, ten behoeve van sociale, culturele en/of recreatieve doeleinden.